Contact Us

HK Office

2/F, Wing Wah Industrial Building, 137-143 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, Hong Kong

China Factory

27 Li Ye Road, Dong Yong Panyu, Guangzhou, Guangdong Province, China

Get In Touch

TEL : (852) 2408 9415,2408 9678, 2407 6512,2407 6610 FAX : (852) 2407 4898 E-mail: info@tinmei.com

TEL : +86 2084908278(8Lines) FAX : +86 2084907306 E-mail: info@tinmei.com